Nghe Playlist Của Bạn

QUẢNG CÁO

Quyết định : Mở trại sáng tác Khí nhạc và Thanh nhạc


HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
__________ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ____________________
Số :__54 _/QĐ-HNS Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2008
   

CHỦ TỊCH HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

- Căn cứ Nghị định số 751/NV ngày 30/12/1957 của Bộ Nội Vụ cho phép Hội Nhạc sĩ Việt Nam thành lập và hoạt động.
- Căn cứ Điều lệ Hội Nhạc Sĩ Việt Nam khoá VII đã được Bộ trưởng Bộ Nội Vụ phê duyệt số 124/2005/QĐ-BNV ngày 21/10/2005.
- Căn cứ Thông báo mở trại sáng tác số 173/TTHTST - ngày 11/6/2008 của Khu sáng tác Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch.
- Căn cứ vào kế hoạch đề nghị mở trại sáng tác hàng năm của Hội Nhạc sĩ Việt Nam .
   
QUYẾT ĐỊNH
   

Điều 1 : Mở trại sáng tác Khí nhạc và Thanh nhạc với qui mô trung bình trở lên từ ngày 25/7 đến 15/8/2008 tại Nhà sáng tác Đà Lạt (gồm 15 nhạc sĩ).
Điều 2 : Cử NS Vũ Duy Cương - Chánh văn phòng Hội NSVN phụ trách trại.
Điều 3 : Chánh Văn phòng Hội và các ông có tên ở điều 2, Phòng tài vụ, Phòng Công tác Hội viên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

   

Nơi gửi:
- Như điều 4
- Lưu VT, Phòng CTHV

   

CHỦ TỊCH
HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

Nhạc sĩ ĐỖ HỒNG QUÂN

 

 

 
+ Các bản tin khác
     - KHÍ NHẠC VIỆT NAM – TƯƠNG LAI ĐI VỀ ĐÂU ?
     - VÀI SUY NGHĨ VỀ SÁNG TÁC BÀI HÁT CHO TRẺ EM
     - Khí nhạc chuyên nghiệp: từ nốt thăng xuống nốt trầm
     - Hội thảo “Âm nhạc Việt Nam - Thực trạng và phương hướng”
     - Liên hoan âm nhạc khu vực phía Bắc lần II
     - Những sắc cầu vồng - những tâm hồn đồng điệu
     - Có hay ko múa trong ca trù
     - Văn ký – 80 mùa xuân
     - Bài ca tri ân các anh hùng liệt sĩ
     - Đại hội thành lập chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất - nhiệm kỳ 2008 – 2011
 

THÀNH VIÊN

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

MỚI CẬP NHẬP

Xem Tiếp...