Nghe Playlist Của Bạn

QUẢNG CÁO

HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

 

 

THE VIETNAM COMPOSERS' ASSOCIATION

Lịch sử Tổ chức
Điều lệ Hội viên
Bản quyền âm nhạc Văn bản, Thông báo


BAN CHẤP HÀNH KHOÁ VII


Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân
Chủ Tịch
Nhạc sĩ An Thuyên
Phó Chủ Tịch
Nhạc sĩ Tôn Thất Lập
Phó Chủ Tịch
Nhạc sĩ Trọng Bằng
Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật
Nhạc sĩ Trần Long Ẩn
Trưởng Ban kiểm tra
Nhạc sĩ Linh Nga Niek ĐamNhạc sĩ Thế BảoNhạc sĩ Phó Đức PhươngNSND. Quang ThọNhạc sĩ Trọng Đài

MỚI CẬP NHẬP

Xem Tiếp...

QUẢNG CÁO