VnMusic cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của người sử dụng. Chúng tôi cố gắng cung cấp cho Bạn kinh nghiệm sử dụng an toàn. Bảng Quy định Bảo mật này đưa ra bộ sưu tập dữ liệu trực tuyến, những quy định và hoạt động sử dụng được áp dụng cho tất cả website của chúng tôi (trừ trường hợp có các bản quy định bảo mật đặc biệt khác). Bằng việc dùng trang web VnMusic, Bạn đã đồng ý sử dụng những quy định và những hoạt động được mô tả trong bảng này.

Những dữ liệu của Bạn sẽ được tích trữ và xử lý ở Việt Nam. Nếu Bạn truy cập trang web VnMusic bên ngoài Việt Nam, sử dụng trang web này tức là Bạn đã đồng ý chuyển tải dữ liệu của Bạn ra khỏi nước Bạn và đưa đến Việt Nam.

Website của chúng tôi có lien kết tới những trang web khác không thuộc quyền quản lý của chúng tôi. VnMusic không chịu trách nhiệm về những quy định bảo mật hay những hoạt động của những trang web khác do Bạn chọn từ trang web VnMusic. Bạn nên xem lại những quy định bảo mật của những website đó để biết được cách họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của Bạn. Bảng Quy định Bảo mật này chỉ áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên trang web VnMusic và không áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên bất kỳ trang nào khác.

Về đầu trang

Bảo vệ

VnMusic đã thực hiện những yêu cầu của một tổ chức và kỹ thuật hợp lý được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn từ sự mất mát do tai nạn và sự truy cập, sử dụng, thay đổi hay tiết lộ không được phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm rằng bên thứ ba không hợp pháp sẽ không bao giờ có thể phá hủy những yêu cầu đó hoặc sử dụng thông tin cá nhân của Bạn vì mục đích không thích hợp.

Về đầu trang

Sử dụng thông tin bởi VnMusic

Chúng tôi dùng thông tin tập hợp được trên trang web VnMusic, dù là thông tin cá nhân, nhân khẩu, thông tin chung chung hoặc chuyên môn với mục đích hoạt động và cải thiện trang web VnMusic, khuyến khích kinh nghiệm của những người sử dụng tích cực và chuyển tải những sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi cũng có thể dùng những thông tin chúng tôi tập hợp được để thông báo đến Bạn những sản phẩm hoặc dịch vụ khác đang có trên VnMusic hoặc những công ty liên kết với nó hoặc để liên hệ với Bạn để biết quan niệm của Bạn về những sản phẩm và những dịch vụ hiện tại hoặc những sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể được đưa ra..

Chúng tôi có thể dùng thông tin liên lạc của Bạn để gửi email cho Bạn hoặc giao tiếp với Bạn cho biết những cập nhật trên trang web VnMusic, như những cơ hội VnMusic mới và danh sách bổ sung có thể hấp dẫn Bạn. Những thư này có đến với Bạn tự nhiên và thường xuyên hay không phụ thuộc vào thông tin chúng tôi có về Bạn. Thêm vào đó, cùng lúc đăng ký VnMusic, Bạn có khả năng chọn lọc để nhận được sự giao tiếp thêm, thông tin và những xúc tiến bao gồm mà không hạn chế những thư thông tin miễn phí từ VnMusic liên quan đến những tiêu đề có thể đặc biệt thu hút Bạn.

Chúng tôi có một khu vực Bạn có thể gửi lại thông tin phản hồi. Bất cứ thông tin phản hồi nào Bạn gửi trong vùng này trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng những thông tin phản hồi như thế (chẳng hạn những cảm xúc khi nghe nhạc) với mục đích thương mại hoặc liên hệ để cung cấp cho Bạn nhiều thông tin hơn nữa.

Về đầu trang

Thu thập và lưu trữ thông tin

Ở một vài vùng trên trang web của chúng tôi, VnMusic đòi hỏi và có thể đòi hỏi Bạn cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, số tài khoản, số bảo hiểm xã hội, thông tin liên lạc, thông tin quảng cáo và bất cứ những thông tin khác mà tính đồng nhất có thể thấy rõ. Ở những vùng khác, VnMusic thu thập hoặc có thể thu thập thông tin về nhân khẩu mà không chỉ riêng đối với Bạn như mã vùng, tuổi, người giới thiệu, giới tính, thu nhập và sở thích. Thỉnh thoảng chúng tôi thu thập hoặc có thể thu thập kết hợp của cả hai loại thông tin. Ví dụ về những vùng trên trang web VnMusic nơi chúng tôi thu thập những dữ liệu cá nhân hoặc kết hợp giữa cá nhân và nhân khẩu là những trang Bạn có thể mở tài khoản VnMusic.

Thêm vào đó, VnMusic có thể không trực tiếp thu thập những thông tin về Bạn khi Bạn dùng những dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Ví dụ, nếu Bạn đăng ký vào trang web của chúng tôi bằng cách dùng tên truy cập và mật khẩu của Bạn, có nghĩa là Bạn đã ủy quyền cho chúng tôi truy cập và giữ lại những thông tin trong thông tin tài khoản của Bạn; những thông tin như thế sẽ được bắt buộc phải cung cấp và xử lý theo những quy định và hoạt động được mô tả trong Bản Quy định này.

Chúng tôi cũng thu thập và có thể thu thập một vài thông tin nào đó về việc Bạn sử dụng trang web của chúng tôi, như những vùng và những dịch vụ Bạn truy cập. Hơn nữa, có thông tin về phần cứng và phần mềm trong máy tính của Bạn được hoặc có thể được VnMusic thu thập. Thông tin này có thể bao gồm mà không hạn chế địa chỉ IP, loại thông tin xem, tên miền, thời gian truy cập và những địa chỉ trang web tham khảo.

VnMusic có thể cho Bạn cơ hội cung cấp những thông tin mô tả, văn hóa, cách ứng xử, tham khảo và/hoặc thông tin về lối sống, nhưng chỉ phụ thuộc vào Bạn, liệu Bạn có muốn cung cấp những thông tin như thế. Nếu Bạn cung cấp những thông tin như thế, có nghĩa là Bạn đồng ý cho sử dụng những thông tin đó theo quy định và hoạt động được mô tả trong Bảng Quy định này. Ví dụ, thông tin như thế có thể được dùng với mục đích xác định lợi ích tiềm năng của Bạn trong việc nhận email hoặc những giao tiếp khác về những sản phẩm và dịch vụ riêng.

Xin lưu ý Bạn, nếu Bạn đưa bất cứ thông tin cá nhân nào lên VnMusic, hoặc trong bảng dữ liệu đơn xin việc có thể tìm thấy, những thông tin như thế có thể được thu thập và được sử dụng bởi những người mà VnMusic không có quyền quản lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bên thứ ba sử dụng thông tin mà Bạn cung cấp ở những khu vực công cộng của VnMusic.

Vì chúng tôi tin rằng việc quản lý thông tin của Bạn là một quá trình dài lâu nên chúng tôi giữ lại không giới hạn tất cả những thông tin chúng tôi thu thập được về Bạn trong nỗ lực giúp Bạn tiếp tục hợp tác với chúng tôi một cách hiệu quả, thuần thục và thích hợp hơn. Dĩ nhiên, Bạn có thể sửa chữa hoặc cập nhật những mô tả sơ lược tài khoản VnMusic của Bạn. Ngoài ra, Bạn có thể loại bỏ hoặc đóng tài khoản VnMusic bất cứ lúc nào.

Về đầu trang

Tiết lộ thông tin cho những người khác

Chúng tôi không tiết lộ cho bên thứ ba những thông tin cá nhân của Bạn, những thông tin kết hợp giữa cá nhân và nhân khẩu hoặc những thông tin về việc sử dụng trang web VnMusic của Bạn (như những vùng và những dịch vụ Bạn truy cập), ngoại trừ những điều được đưa ra dưới đây:

  1. Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho bên thứ ba nếu Bạn đồng ý tiết lộ. Ví dụ, nếu Bạn trình bày rằng Bạn muốn nhận thông tin về những dịch vụ của bên thứ ba cùng lúc Bạn đăng ký một tài khoản VnMusic, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên lạc của Bạn cho bên thứ ba như các trung tâm âm nhạc, ca sĩ, nhạc sĩ, người tập hợp dữ liệu, hay những người khác để gửi email cho Bạn hoặc muốn liên lạc với Bạn. Chúng tôi có thể dùng dữ liệu chúng tôi có về Bạn (như khoản thu nhập và những thông tin tham khảo Bạn cung cấp) để xác định liệu Bạn có quan tâm đến sản phẩm hoặc những dịch vụ của một bên thứ ba riêng biệt.
  2. Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho những công ty và cá nhân chúng tôi làm việc để chúng tôi thực hiện những chức năng vì lợi ích của chúng tôi. Những ví dụ có thể bao gồm việc làm chủ những máy chủ trang web của chúng tôi, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ thị trường, xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng và cung cấp dịch vụ khách hàng. Những công ty và những cá nhân này sẽ truy cập thông tin cá nhân của Bạn cần thiết để thực hiện chức năng, nhưng họ không thể chia sẻ thông tin với bất cứ bên thứ ba nào.
  3. Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên nếu được đòi hỏi làm vậy một cách hợp pháp, nếu được một tổ chức thuộc chính phủ đòi hỏi làm như vậy hoặc nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy là cần thiết để: (a) phù hợp với những đòi hỏi hợp pháp hoặc tuân theo quy trình hợp pháp; (b) bảo vệ quyền hoặc tài sản của VnMusic hoặc những công ty liên kết của nó; (c) ngăn chặn tội ác hoặc bảo vệ quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của người sử dụng hoặc công chúng.
  4. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển tải những thông tin trên cho bên thứ ba đòi hỏi tất cả hoặc một phần quan trọng công việc của VnMusic, liệu phần nhận được như thế bằng con đường liên doanh liên kết, hợp nhất hay mua bán của tất cả hoặc một phần quan trọng tài sản của chúng tôi. Thêm vào đó, trong việc VnMusic trở thành chủ thể của một tiến trình phá sản, là cố ý hay vô ý, VnMusic hoặc những người ủy thác của nó trong tiến trình phá sản có thể bán, cho phép hay nói cách khác quyết định những thông tin như thế trong một hợp đồng được công nhận bởi tòa án phá sản.

VnMusic cũng có thể chia sẻ thông tin nặc danh tập hợp về những người khách đến mỗi trang web của nó (ví dụ, số khách đến vùng đa dạng của VnMusic) với những khách hàng, đối tác và bên thứ ba để họ có thể hiểu những loại khách truy cập trang VnMusic và cách sử dụng trang web này của họ.

VnMusic cung cấp công nghệ, những dịch vụ làm chủ và liên quan cho những công ty hàng đầu khác vào những vùng tuyển dụng có quyền hạn trên trang web của họ (thỉnh thoảng được xem như "những vùng riêng"). Thông tin cá nhân và/hoặc nhân khẩu Bạn cung cấp trong những vùng riêng trở thành dữ liệu của VnMusic, nhưng không được sử dụng bởi người nào khác ngoài Bạn, VnMusicvà công ty liên quan nếu không được sự đồng ý của Bạn.

Thông tin tập hợp trên một trang trong một vùng riêng, hoặc trên một trang đồng sở hữu (như trang của một cuộc thi được đồng tài trợ bởi VnMusic và một công ty khác), thể trở thành tài sản của công ty đó hoặc của cả VnMusic và công ty đó. Trong trường hợp đó, việc sử dụng những thông tin như thế của công ty đó có thể tùy theo quy định bảo mật của công ty đó và, trong bất cứ việc gì, VnMusic không chịu trách nhiệm về việc sử dụng của công ty đó đối với thông tin cá nhân hay nhân khẩu của Bạn.

Nếu Bạn xin vào một vị trí thông qua trang đồng sở hữu, Bạn có thể được yêu cầu phải cung cấp thông tin về độ tuổi, giới tính của Bạn. Một vài nhà tuyển dụng được luật pháp đòi hỏi phải tập hợp những thông tin này từ người sử dụng để có được những yêu cầu báo cáo và lưu trữ. Bạn nên hiểu rằng nếu cung cấp, nhà tuyển dụng sẽ sử dụng những thông tin này theo pháp luật hiện hành và sẽ không được sử dụng để quyết định công việc. Tất cả những thông tin cung cấp sẽ được để riêng ngoài những mong ước và nguyện vọng trong bất cứ cơ hội tìm việc nào. Cung cấp những thông tin này là hoàn toàn tự nguyện và Bạn sẽ không lệ thuộc vào bất cứ hành động hay cư xử bất lợi nào nếu Bạn không muốn cung cấp những thông tin này.

Về đầu trang

Sử dụng Cookies

VnMusic dùng "cookies" để giúp cá nhân hóa và nâng cao tối đa khả năng và thời gian trực tuyến. Một cookie là một trang văn bản được đặt trên đĩa cứng của Bạn bởi một máy chủ của trang web. Cookie không được dùng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của Bạn. Cookie được chỉ định vào máy tính của Bạn và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ trang web trên miền được đưa ra cookie cho Bạn.

Một trong những mục đích đầu tiên của cookie là cung cấo những tiện ích để tiết kiệm thời gian của Bạn. Mục đích của một cookie là báo cho máy chủ trang web rằng Bạn đã quay lại một trang riêng biệt. Ví dụ, nếu Bạn cá nhân hóa những trang VnMusic hay đăng ký dịch vụ, một cookie sẽ giúp chúng tôi gợi lại thông tin riêng biệt về Bạn (như tên truy cập, mật khẩu và những phần tham khảo). Nhờ sử dụng cookie, chúng tôi có thể chuyển tải kết quả được nhanh và chính xác hơn, một trang web cá nhân hóa hơn. Khi Bạn quay lại trang VnMusic, thông tin Bạn cung cấp trước đây có thể được khôi phục lại, vì vậy Bạn có thể dễ dàng sử dụng những đặc tính mà Bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng dùng cookie để theo dấu những lần nhấp chuột và cân bằng nội dung tải.

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những trang web liên quan tự động chấp nhận cookie, nhưng có thể Bạn thường thay đổi những sắp đặt để từ chối tất cả những cookie nếu Bạn thích. Thay vào đó, Bạn có thể thay đổi những sắp đặt để thông báo cho Bạn mội lần một cookie bị yếu và cho phép từ chối cookie trong một nền tảng cá nhân. Tuy nhiên, nếu Bạn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở cho việc thực hiện và ảnh hưởng không tối đến kinh nghiệm của Bạn trên trang web VnMusic.

Về đầu trang

Sử dụng những cảnh báo trên web

Những trang web VnMusiccó thể chứa những biểu tượng điện được biết như là những cảnh báo trên web (thỉnh thoảng được gọi là những món quà) cho phép chúng tôi đếm được người sử dụng vào những trang đó và chuyển tải những dịch vụ đồng sử dụng. Những cảnh báo trên web không được dùng để truy cập thông tin có thể nhận biết cá nhân của Bạn; chúng là một kỹ xảo mà chúng tôi dùng để biên soạn những thống kê đã được tập hợp về việc sử dụng trang web của chúng tôi

Những cảnh báo trên web chỉ tập hợp được một bộ thông tin hạn chế bao gồm số cookie, thời gian và ngày xem trang và một mô tả về trang trên đó những cảnh báo này xuất hiện.

Cập nhật thông tin của Bạn

Bạn có thể xem lại, sửa chữa, cập nhật hay thay đổi thông tin mô tả sơ lược trong tài khoản VnMusic bất cứ lúc nào. Đơn giản chỉ cần đăng nhập vào tài khoản VnMusic, vào tài khoản của Bạn, xem lại thông tin về tài khoản, và nếu muốn, hãy sửa chữa theo những phần được cho sẵn.

Nếu Bạn chọn lựa những thư nhận được, email thương mại hay những thông tin khác từ VnMusic hay bên thứ ba vào lúc Bạn đăng ký với VnMusic nhưng chắc chắn thay đổi suy nghĩ của Bạn, Bạn có thể quyết định không tham gia bằng cách sửa chữa bản mô tả sơ lược tài khoản như miêu tả ở trên. Nếu Bạn chọn trước là không nhận những giao tiếp như thế, sau đó Bạn có thể chọn tham gia bằng cách sửa chữa bản mô tả sơ lược tài khoản.

Về đầu trang

Bảo vệ

VnMusic đã thực hiện những yêu cầu của một tổ chức và kỹ thuật hợp lý được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn từ sự mất mát do tai nạn và sự truy cập, sử dụng, thay đổi hay tiết lộ không được phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm rằng bên thứ ba không hợp pháp sẽ không bao giờ có thể phá hủy những yêu cầu đó hoặc sử dụng thông tin cá nhân của Bạn vì mục đích không thích hợp.

Về đầu trang

Thông tin liên lạc

VnMusic (vnmusic.com.vn) là website chính thức của Hội Nhạc sỹ Việt Nam, trụ sở đặt tại 51, Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam.

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của Bạn về bản quy định bảo mật này. Nếu Bạn tin rằng chúng tôi muốn thay đổi bản quy định này, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ . Chúng tôi sẽ cố gắng xem xét và sửa chữa kịp thời.

Chân thành cảm ơn Bạn đã sử dụng VnMusic