Nghe Playlist Của Bạn

QUẢNG CÁO

Tiếng còi trong sương đêm

Nhạc sĩ: Đang cập nhật
Thể hiện: Thùy Dương
Album: Gi�?t mưa thu
Thể loại nhạc: Nhạc tiền chiến

LỜI BÀI HÁT

TIẾNG CÒI TRONG SƯƠNG �?ÊM

Nhạc và l�?i: Lê Trực

Bến nước gió rét đò thưa khách sang. Lau xanh ven sông m�? run bóng trăng. �?êm nay không gian chìm trong giá băng. Con đò sang ngang...

Kể lúc vắng bóng ngư�?i chinh chiến xưa. �?ã cắm giữa gió mùa thu thổi đưa. �?êm nay đông sang mà tin vẫn chưa ... đưa đò ...v�? ... xưa

Mà đoàn hùng binh âm thầm xông lướt trong sương. Hồi còi còn vang như hòa lẫn theo ngư�?i lái đò ru:

Tiếng còi trong sương đêm. Tiếng còi trong sương đêm theo gió đưa ôi buồn, nghe vi vu oán than. Thôi toán quân đi rồi, thôi toán quân đi rồi ... Hơ h�? hơ ...hơ hơ hơ đi rồi ...

Con ơi lòng mẹ ủ ê thương cho chồng mấy dặm sơn khê. Khi ra đi có hứa thu nay v�?. Mà hôm nay lá thu đã rơi tràn. Rồi mùa đông sang qua luôn mòn m�?i trong đau buồn. Hò hơ hớ ... Hò hơ hớ ...

Tiếng còi trong sương đêm. Tiếng còi trong sương đêm theo gió đưa ôi buồn. Nghe vi vu oán than. Thôi khóc chi đau lòng, con cứ an giấc nồng. Hơ h�? hơ ...hơ hơ hơ bên lòng ... Hơ h�? hơ ...hơ hơ hơ ...

CÙNG MỘT ALBUM

Nghe tất cả

Nhấp vào cạnh tên bài hát để thêm vào playlist của bạn
Thêm vào playlistHòn v�?ng phu 1 + 2 + 3 Ns. Lê Thương
Thêm vào playlistHòn v�?ng phu 3 Ns. Lê Thương
Thêm vào playlistGi�?t mưa thu(Lệ Thu) Ns.Đặng Thế Phong
Thêm vào playlistLá đổ muôn chi�?u(Cao Minh) Ns. Đoàn Chuẩn - Từ Linh
Thêm vào playlistLạnh lùng(Phương Thảo)
Thêm vào playlistBóng chi�?u xưa(Thu Hà) Ns. Dương Thiệu Tước
Thêm vào playlistBiệt ly(Lan Ngọc) Ns. Dzoãn Mẫn
Thêm vào playlistCô lái đò(Đình Văn) Ns. Nguyễn Đình Phúc
Thêm vào playlistTiếng còi trong sương đêm(Thùy Dương)
Thêm vào playlistThu quyến rũ(Cao Minh) Ns. Đoàn Chuẩn - Từ Linh
Thêm vào playlistCô láng gi�?ng(Lan Ngọc)
Thêm vào playlistBuồn tàn thu(Ánh Tuyết) Ns. Văn Cao

CÙNG MỘT NGHỆ SĨ

Nghe tất cả

Nhấp vào cạnh tên bài hát để thêm vào playlist của bạn
Thêm vào playlistChút kỷ niệm dịu dang Ns. Nguyễn Ngọc Thiện
Thêm vào playlistTự vấn Ns. Nguyễn Ngọc Thiện
Thêm vào playlistTiếng còi trong sương đêm

THÀNH VIÊN

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

MỚI CẬP NHẬP

Xem Tiếp...