QUẢNG CÁO


LỊCH SỬ

Lịch sử Tổ chức
Điều lệ Hội viên
Bản quyền âm nhạc Văn bản, Thông báo


HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM
45 NĂM XÂY DỰNG, TRƯỞNG THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN

 Hội nhạc sĩ Việt Nam được thành lập ngày 30/12/1957. Đây là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của các nhạc sĩ, nghệ sĩ trên các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu  - lý luận và đào tạo âm nhạc. Bốn mươi năm qua, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã đi qua một chặng đường vẻ vang với những thành tựu hoạt động gắn liền với lịch sử tiến lên của các mạng, phục vụ đắc lực sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng CNXH, góp phần bảo vệ hoà bình, xây đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc trong khu vực và toàn thế giới.

Sự ra đời của Hội nhạc sĩ Việt Nam là kết quả tất yếu của sự phát triển nền âm nhạc cách mạng chủ nghĩa được khởi đầu từ Cách mạng Tháng Tám  năm 1945, từ kháng chiến chống Pháp, cùng với sự lớn mạng nhanh chóng của đội ngũ hoạt động âm nhạc trong cả nước. Đó là lực lượng trong những đoàn nghệ thuật ca múa nhạc nhân dân và quân đội từ núi rừng Việt bắc (trong đó có bộ phận ca nhạc của Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam) đến các anh chị em trong các đơn vị nghệ thuật Trung Bộ, Nam Bộ tập kết rồi cả lực lượng nhạc sĩ, nghệ sĩ tiến bộ trong vùng tạm chiến cũ. Cũng vào thời điểm này, Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà Nội), Nhà hát ca múa nhạc Trung ương, Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch Việt Nam, rồi Dàn nhạc giao hưởng, các Nhà hát truyền thống như Chèo, Tuồng, Cải lương Trung ương và các Đoàn nghệ thuật ở một số địa phương dần dần được thành lập tạo nên một môi trường hoạt động nghệ thuật rộng lớn, sôi động, có sự hấp dẫn lớn trong sáng tạo nghệ thuật.

 Tất cả đã đặt cho Hội nhạc sĩ Việt Nam một sứ mệnh cao cả. Tập hợp và động viên những người hoạt động âm nhạc trên mọi lĩnh vực nhằm xây dựng và phát triển một nền âm nhạc Việt Nam chuyên nghiệp, tiên tiến và dân tộc.

Trang 1 2 3 4 5

CÁC KÌ ĐẠI HỘI

Đại hội I Đại hội II Đại hội III
Đại hội IV Đại hội V Đại hội VI
Đại hội VIIQUẢNG CÁO

THÀNH VIÊN

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

THĂM DÒ DƯ LUẬN

QUẢNG CÁO   Đặt VNMusic.com.vn làm trang chủ              Thêm vào danh sách website yêu thích

   Về VNMusic.com.vn         Quy Định Về Việc Sử Dụng         Thỏa Thuận Sử Dụng