Diễn Đàn Âm nhạc Việt Nam

Diễn Đàn Âm nhạc Việt Nam (http://vnmusic.com.vn/forum/index.php)
-   CHỢ NHẠC (http://vnmusic.com.vn/forum/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Bản nhạc này rất hay nhưng không biết tên (http://vnmusic.com.vn/forum/showthread.php?t=282)

soujiro_seta 30-12-2006 05:40 PM

Bản nhạc này rất hay nhưng không biết tên
 
Xin các bạn cho mình biết tên bài này:
[url]http://www.youtube.com/watch?v=lfN-mTFnK7M[/url]
(Copy đường dẫn vào youtube để nghe)


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:21 AM.

Được sự hỗ trợ của phiên bản vBulletin 3.0.3 Năm 2000 - 2007, Tập đoàn Jelsoft Enterprises Ltd.