Diễn Đàn Âm nhạc Việt Nam

Diễn Đàn Âm nhạc Việt Nam (http://vnmusic.com.vn/forum/index.php)
-   Tự học thanh nhạc (http://vnmusic.com.vn/forum/forumdisplay.php?f=18)
-   -   Xu hướng âm nhạc tương lai (http://vnmusic.com.vn/forum/showthread.php?t=186)

lehangiang 21-10-2006 07:58 PM

Xu hướng âm nhạc tương lai
 
Hầu hết 1 nhạc sĩ hiện đại sáng tác ra 1 bài thì đều trùng với 5 bài của nhạc sĩ khác trên thế giới. Ở các nước phương Tây bây giờ đã ngán cái nhạc nhẹ mà do chúng sáng tạo ra.... nền âm nhạc VN cũng gần như bị thoái hóa và ảnh hưởng của nhạc Rap phương Tây.

Từ xưa với những bản nhạc với tiết tấu cao = > dần dần chuyển thành nhạc nhẹ để phổ biến mọi người và bây giờ hay tương lai là Rap sẽ thay thế...

Các bạn tự lựa chọn cho mình một con đường nhé!


Múi giờ GMT. Hiện tại là 02:46 AM.

Được sự hỗ trợ của phiên bản vBulletin 3.0.3 Năm 2000 - 2007, Tập đoàn Jelsoft Enterprises Ltd.