PDA

View Full Version : có trò mới đâyy


ngbaotzung
15-06-2006, 06:04 PM
mỗi người tự viết câu hỏi và câu trả lòi liên quan đến âm nhạc, xem chúng ta có nhiều bài post nhất nhé, tớ đầu tiên
hỏi: giải grammy tổ chức tháng mấy
đáp: tháng 8