PDA

View Full Version : Các anh cho em hỏi bản Tây du ký dùng điệu nào dzậy?


BUKIME
03-01-2008, 10:54 PM
ma dieu kia minh co rui. Chi co moderato va aggriate la chua co thui.

my_love1764
04-02-2008, 05:24 PM
du`ng slow surf cu~ng duoc