PDA

View Full Version : Tab bài Mưa nhạt nhòa, nghe mà muốn lịm


mr0o7
17-09-2007, 07:13 AM
Ai có tab bài này làm ơn gửi lên nhé,cảm ơn nhiều.
Mọi người nghe thử nè:
http://files.myopera.com/Sink/files/Vy_Oanh_-_Mua_Nhat_Nhoa.mp3