PDA

View Full Version : bhv


veo_ftu
03-06-2006, 07:19 PM
Bai hat viet nam nay ah,um,san khau dem chung ket,xem suong ca mat!

duc158
04-06-2006, 10:23 AM
Yeah đồng ý, nhưng đề nghị đồng chí lần sau, đánh có dấu nhé...
Nhưng sân khấu mấy hôm ở trường Ngoại thương cũng đẹp đấy, bạn ftu ạ..