PDA

View Full Version : Sức khỏe nam giới, Nụ cười Y Dược,..


sinbad5767
01-06-2007, 02:02 PM
Trang website: là:http://www medical-pharma-vn.com trang tin Y Dược , chúng tôi giới thiệu các chủ đề sau:
1. Trang thông tin Y Dược:- Sức khỏe Nam giới.
- Sức khoẻ Phụ nữ.
- Sức khoẻ Trẻ em.
- Bệnh hiếm muộn.
- Sức khoẻ Học đường,…
Và mục Nụ cười Y Dược.
2. Trang việc làm Y Dược:
- Thông tin tuyển dụng.
- Giới thiệu ứng cử viên tiêu biểu.
- Kỹ năng xin việc.
3. Trang dữ liệu Y Dược:
- Danh sách Bệnh viện.
- Danh sách phòng khám.
- Danh sách phòng mạch.
- Danh sách nhá thuốc,..

M ọi th ông tin li ên h ệ:
Mail: mekongviet.brain@yahoo.com
Website:http://www.medical-pharma-vn.com