PDA

View Full Version : Đăng ký bản quyền tác giả - Đại diện Bảo vệ quyền tác giả - Tư Vấn luật


www.tuvanthuonghieu.com
27-05-2007, 05:59 AM
Chúng tôi là một công ty Tư Vấn Đầu tư và Sở hữu trí tuệ, cung cấp các dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả cho: tác phẩm văn học, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, phần mềm máy tính......................
Mời tham khảo www.tuvanthuonghieu.com để biết chi tiết!

Liên hệ: Yêu cầu dịch vụ tại đây
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Công ty Bắc Việt Luật
Trụ sở: 29 - Phó Đức Chính - Hà Nội
ĐT: 04.9142041 - 04.2158486 - 04.7151162
Mobile: 0938188889 - 0988631168
Mail: contact@bacvietluat.vn contact@tuvanluat.net
www.dangkykinhdoanh.net - www.tuvanluat.net - www.bacvietluat.vn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------