PDA

View Full Version : Cơ hội sở hữu xe máy SH và có thể làm giàu bằng tin nhắn từ máy ĐT của bạn!


khauduchoang
24-04-2007, 08:40 PM
Cơ hội sở hữu xe máy SH và có thể làm giàu bằng tin nhắn từ máy ĐT của bạn! Click vào đây http://www.hdc.vn/dichvudc.htm để biết thêm chi tiết. Mã số GT : B3315