PDA

View Full Version : Hướng dẫn c�ch b�nh chon qua Vnmusic.com.vn


Admin
19-04-2006, 09:56 PM
Hướng dẫn cách bình chọn qua vnmusic.com.vn (http://vnmusic.com.vn/)

1. Đăng ký thành viên của trang web.


2. Đăng nhập với tài khoản thành viên vừa đăng ký. 3. Bình chọn tại trang chủ vnmusic.com.vn (http://vnmusic.com.vn/)

Chú ý: Nếu bạn không đăng ký thành viên từ mỗi máy tính chỉ có thể bình chọn một lần duy nhất