Trang chủ | Thứ sáu, 24/05/2019 | Tìm kiếm
Phiên bản cũ
head top head bottom

Ý kiến mới nhất

Đồng chí Z
Bạn Minh Hương và Thuỷ Nguyên có ý kiến ngược hẳn với bạn Minh Hằng và bác ...Đến bài viết

thuy duong
nhac hay nhay cung dep verry good  Đến bài viết

thanhson
bài hát rất hay, ai nghe cũng nao nao một cảm nghĩ nhớ thương xa vời man mác một ...Đến bài viết

Thuy nguyen
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Minh Hương. Tài năng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và ...Đến bài viết

Minh Hằng
1. Nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà cụ thể là các nhà quản lí âm nhạc ...Đến bài viết

Viettq
Thưa bác Nguyễn Bá Tấu, có thể bác hiểu sai ý tôi. Tôi chỉ không cho rằng ...Đến bài viết

Nguyễn Hoà
Viết sai ngữ pháp tiếng Việt rồi, NLH ơi. Dòng chữ dưới đây này chưa phải ...Đến bài viết

Minh Hằng
Anh A có trình độ trên đại học chính qui. Anh B trình độ đại học tại chức, ...Đến bài viết

Nguyễn Thị Khuyên
Bài hát rất tuyệt. Hoài niệm, thúc giục, khắc khoải, giai điệu nhanh nhưng ...Đến bài viết

Minh Hải
Tôi nghĩ không nhất thiết làm tất cả những cái như ông này gợi ý,nhưng cũng ...Đến bài viết

Tổng số lượt truy cập: 15427992
Trang chủ » Hội Nhạc sĩ Việt Nam

MẪU ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

Thứ sáu, 26/11/2010

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

 

Kính gửi:      BAN CHẤP HÀNH HỘI NHẠC SĨ  VIỆT NAM

 

Tôi tên là:                                                   Bút danh:

Năm sinh:

Hiện công tác (sinh sống) tại:

 

 

 

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tôi làm đơn này xin gia nhập Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Tổ chức Chính trị-Xã hội-Nghề nghiệp trong Khối các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Chuyên ngành:                                (Sáng tác, lý luận, biểu diễn, đào tạo).

Được vinh dự trở thành Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi để sáng tạo, giao lưu học hỏi đồng nghiệp, đoàn kết cùng nhau xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Hội và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Hội viên.

Kính mong Ban Chấp hành xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Ngày          tháng         năm 20

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nhạc sĩ giới thiệu thứ I                                        Nhạc sĩ giới thiệu thứ II

 

 

 

Giới thiệu của Chi hội (nơi có Chi hội Hội Nhạc sĩ Việt Nam)

Xác nhận của Hội Văn học Nghệ thuật (Nơi chưa có Chi hội)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

Ghi chú: Ý kiến của Chi hội địa phương là điều kiện cần thiết để Ban Chấp hành xem xét kết nạp. Nơi nào chưa thành lập Chi hội thì xin ý kiến xác nhận  của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh (thành phố) mà nhạc sĩ là hội viên.

* Gửi kèm theo 02 ảnh (2x3), bằng tốt nghiệp chuyên ngành phôtô.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

SƠ YẾU LÝ LỊCH

 

I. BẢN THÂN:

 

Họ và tên:                                                            Nam, nữ:

Họ và tên thường dùng:                                        Bút danh:

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh:

Dân tộc:                                                               Tôn giáo:

Quê quán:

Nơi ở hiện nay:                                                     Điện thoại:

 

Nơi công tác tại:

 

Chức vụ:

Trình độ văn hoá:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ lý luận chính trị:

Học vị, Học hàm:

Đảng viên Đảng CSVN:

II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH:

Họ tên bố, nghề nghiệp:

 

Họ tên mẹ, nghề nghiệp:

 

Họ và tên, nghề nghiệp của vợ (chồng):

 

Họ và tên các con:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

(Ghi rõ ngày tháng năm. chức danh, chức vụ nơi công tác, khen thưởng, kỷ luật)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC:

(Các tác phẩm chính. Các tác phẩm  đã biểu diễn, thu thanh, xuất bản. Các giải thưởng âm nhạc...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan bản khai trên là đúng sự thật, xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

CHỨNG THỰC CỦA CƠ QUAN

hoặc chính quyền địa phương

Ngày      tháng      năm

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý kiến bạn đọc

Tên (Bắt Buộc)
Email (không hiển thị trong bài viết) (Bắt Buộc)
Ý kiến (Bắt Buộc)

Các bài viết liên quan

Các bài viết khác